ความเป็นมา

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา กิจการของบริษัทฯ ได้ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นสิ่งประกันถึง ความสำเร็จในการก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกของธุรกิจหนังเทียมและเรซิ่นสังเคราะห์ในประ เทศไทย และเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการยอมรับจากตลาดโลกในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งของกลุ่มบริษัทไทยยูรีเทน ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท ไทยยูรีเทนพลาสติก จำกัด และบริษัทในเครือ คือ บริษัท เอ็ม อาร์ ที เรซิน ( ประเทศไทย ) จำกัด และ บริษัท ซินธีส ( ประเทศไทย ) จำกัด ที่เราสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถ ก้าวสู่ความสำเร็จในระดับสากล

ความสำเร็จของกลุ่มบริษัทไทยยูรีเทน ในทุกวันนี้ เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.2520 ( ค.ศ.1977) โดย คุณนิพนธ์ อัศวปัญญาวงศ์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งธุรกิจการผลิตหนังเทียมและเรซิ่น สังเคราะห์ โดยเปิดสายการผลิตครั้งแรกเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตลาดภายในประเทศเท่านั้น โดยมีโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราดกิโลเมตรที่ 16.5 และด้วยการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจากกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้พัฒนารุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศทางบริษัทฯ จึงได้ขยายสายการผลิตไปยังโรงงานแห่งที่สองตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 25 ในปี พ.ศ. 2530 ( ค.ศ.1987 ) พร้อมกับเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสูงสุดสู่ระดับสากล ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการผลิตหนังเทียมรวมต่อปีถึง 5,000,000 เมตร


ณ วันนี้ บริษัทฯ ขอให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะรักษาคุณภาพของสินค้าและพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพมาตรฐานยิ่งๆ ขึ้นไป