ประวัติของกลุ่มบริษัทไทยยูรีเทน

2520 ก่อตั้งบริษัทไทยยูรีเทนอินดัสเทรียล จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตหนังเทียมโพลียูรีเทน dry process
2528 ก่อตั้งบริษัทไทยยูรีเทนพลาสติก จำกัด (TUP) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตหนังเทียมโพลียูรีเทน
Wet process
2530 ติดตั้ง หอกลั่น DMF หอที่ 1 เพื่อนำ DMF กลับมาใช้กระบวนการ
2531 เพิ่มกำลังการผลิตหนังเทียมโพลียูรีเทน โดยติดตั้งเครื่องจักรสำหรับสายการผลิตที่ 2 ทั้ง
Wet และ Dry process
2532 เริ่มการผลิตเรซินสังเคราะห์สำหรับใช้ในการผลิตหนังเทียม
2533 ติดตั้ง หอกลั่น DMF หอที่ 2
2536 เริ่มการผลิตเรซิ่นสังเคราะห์ในกลุ่ม
- Alkyd resin
- Unsaturated polyester resin
- Amino resin
- Acrylic resin
- Polyurethane system for shoe sole
2537 ติดตั้งเครื่องจักรสำหรับผลิตหนังเทียมโพลียูรีเทน Wet process สำหรับสายการผลิตที่ 3 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เป็น 1,000,000 เมตรต่อเดือน
2539 ร่วมทุนกับ Mitsubishi Rayon Co., Ltd.ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท เอ็ม อาร์ ซี เรซิ่น (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเรซิ่นสังเคราะห์ในกลุ่ม Acrylic resin
2540 Saturated Polyester Powder resins ภายใต้ know how ของ Resinas Sinteticas S.A. หรือ Resisa ซึ่งปัจจุบันคือ Cray Valley ประเทศสเปน
2543 ร่วมทุนกับ Akzo Nobel Chemicals International B.V. ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ก่อตั้งบริษัท ซินธีส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการขายเรซิ่นสังเคราะห์ในกลุ่ม Alkyd, Amino and Polyester powder resin โดยปัจจุบัน Allnex ประเทศเยอรมัน ได้เข้าซื้อธุรกิจเรซินจาก Nuplex เป็นผู้ถือหุ้นแทน Akzo Noble ในปี 2559
2545 ร่วมมือทางเทคโนโลยีการผลิตหนังเทียมโพลียูรีเทนสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบ ของอุปกรณ์กีฬา กับบริษัท Kanebo ประเทศญี่ปุ่น
2560 บริษัท เอ็มอาร์ซี เรซิน(ประเทศไทย) จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็มอาร์ที เรซิน (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทร่วมทุน Misubishi Reyon Co., Ltd. เปลี่ยนชื่อเป็น Mishubishi Chemical Cooperation (MCC)