กลุ่มบริษัทไทยยูรีเทน (THAI URETHANE GROUP )

บริษัท ไทยยูรีเทนพลาสติก จำกัด

เป็นผู้นำในการผลิตหนังเทียมและกลุ่มเรซิ่นสังเคราะห์ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์หนังเทียม เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์รองเท้า ( FOOTWEAR )
2. ผลิตภัณฑ์กระเป๋า ( BAGS & LUGGAGE)
3. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน ( STATIONARY )
4. ผลิตภัณฑ์กีฬา ( SPORTING GOODS )
5. ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (UPHOLSTERY)
6. งานตกแต่ง (DECORATIONS)
7. บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องประดับและโชว์สินค้า ( PACKAGING AND DISPLAY )
8. เสื้อผ้า ( GARMENT )
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเรซิ่นสังเคราะห์ เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์พื้นรองเท้า (SHOE SOLE)
2. งานหล่อขึ้นรูป (CASTING)
3. งานเคลือบผิว (DECORATIVE PANEL)
4. สีโป๊วอุตสาหกรรม (PUTTY)
5. ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส (FIBERGLASS)
6. ผลิตภัณฑ์หนังเทียมโพลียูรีเทน (POLYURETHANE LEATHER)