กลุ่มบริษัทไทยยูรีเทน (THAI URETHANE GROUP )

บริษัท ซินธีส ( ประเทศไทย ) จำกัด

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไทยยูรีเทนพลาสติก จำกัด กับ บริษัท ออลเน็กซ์ ประเทศเยอรมนี

เพื่อรองรับการผลิตเรซิ่น ในกลุ่มอัลคิด เรซิ่น ( ALKYD RESIN ) อะมีโน เรซิ่น ( AMINO RESIN ) มอยซ์เจอร์เคียวโพลียูรีเทนเรซิ่น (MOISTURE CURE POLYURETHANE RESIN) และโพลีเอสเตอร์เรซิ่นชนิดอิ่มตัวสำหรับสีฝุ่น (SATURATED POLYESTER RESIN FOR POWDER COATING) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. อุตสาหกรรมสีทาอาคาร (DECORATIVE PAINT)
2. อุตสาหกรรมสีเคลือบผิวงาน อุตสาหกรรม (INDUSTRIAL PAINT)
3. อุตสาหกรรมเคลือบผิวไม้
(WOOD COATING)
4. อุตสาหกรรมสีฝุ่น (POWDER PAINT)