ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่) 1 อัตรา

 *  เพศชาย/หญิง   การศึกษา   ขั้นต่ำปริญญาตรี   บัญชี   ประสบการณ์ปิดงบบัญชีและจัดทำงบการเงิน   ตรวจสอบบัญชีทุกระบบ   อย่างน้อย   4   ปี

ข้อมูลผู้สมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : อัตราเงินเดือน :
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :  
เพศ :ชายหญิง สถานภาพ :
ส่วนสูง : ซม. น้ำหนัก : กก.
สัญชาติ : ศาสนา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :
อีเมล์ :  
ประวัติการศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด 2 ระดับ)
ระดับการศึกษา :
ชื่อสถาบันการศึกษา :
คณะ : สาขาวิชา :
ปีที่สำเร็จการศึกษา : เกรดเฉลี่ย :
ระดับการศึกษา :
ชื่อสถาบันการศึกษา :
คณะ : สาขาวิชา :
ปีที่สำเร็จการศึกษา : เกรดเฉลี่ย :
ประวัติการทำงาน (อันดับล่าสุด ไป อันดับแรก)
ระยะเวลาตั้งแต่ เดือน ปี สิ้นสุดเดือน ปี
ชื่อบริษัท/ห้างร้าน
ที่ตั้ง
ตำแหน่งงาน อัตราเงินเดือน
หน้าที่รับผิดชอบ
 
ระยะเวลาตั้งแต่ เดือน ปี สิ้นสุดเดือน ปี
ชื่อบริษัท/ห้างร้าน
ที่ตั้ง
ตำแหน่งงาน อัตราเงินเดือน
หน้าที่รับผิดชอบ
 
ระยะเวลาตั้งแต่ เดือน ปี สิ้นสุดเดือน ปี
ชื่อบริษัท/ห้างร้าน
ที่ตั้ง
ตำแหน่งงาน อัตราเงินเดือน
หน้าที่รับผิดชอบ
ประวัติการอบรม
หลักสูตร จากสถาบัน
หลักสูตร จากสถาบัน
หลักสูตร จากสถาบัน
ความสามารถพิเศษ
ทางด้านภาษา
ทางด้านพิมพ์ดีด คำต่อนาที
ทางด้านพิมพ์ดีด คำต่อนาที
ทางด้านคอมพิวเตอร์
อื่น ๆ