ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

วันที่ลงประกาศ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

26-03-2014

พนักงานผลิต 1 อัตรา

26-03-2014

พนักงานขับรถส่งสินค้า 1 อัตรา

26-03-2014

พนักงานเครื่องมือวัด 1 อัตรา

26-03-2014

ช่างซ่อมบำรุง ไฟฟ้า /เครื่องกล / Utility 5 อัตรา

26-03-2014

เจ้าหน้าที่ Q.C (ประจำโรงงาน ) 2 อัตรา

26-03-2014

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่) 1 อัตรา

26-03-2014

เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ(ประจำสำนักงานใหญ่) 2 อัตรา

26-03-2014

ประสานงานขายต่างประเทศ&ในประเทศ( Senior &Junior) 2 อัตรา

26-03-2014

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่) 2 อัตรา

26-03-2014

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (ประจำโรงงาน) 5 อัตรา

26-03-2014

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ประจำโรงงาน) 10 อัตรา