ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

วันที่ลงประกาศ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

15-02-2018

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่) 2 อัตรา

15-02-2018

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ประจำสาขา1, 2) 3 อัตรา

15-02-2018

เจ้าหน้าที่ประสานงานนำเข้า (ประจำสำนักงานใหญ่) 1 อัตรา

15-02-2018

ERP Specialist (ประจำสำนักงานใหญ่) 1 อัตรา

15-02-2018

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่) 1 อัตรา

15-02-2018

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครื่องกล (ประจำสาขา 1) 1 อัตรา