ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม CSR โครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ เขากระทิง จ.เพชรบุรี

29-10-2013

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 บริษัทไทยยูรีเทนพลาสติก จำกัด และ บริษัทในเครือได้จัดกิจกรรม CSR โครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ เขากระทิง จ.เพชรบุรี โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ มากกว่า 100 คน