Polyurethane Leather

Garment & Jacket

Garment & Jacket : สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า และ เสื้อแจ็กเก็ต เช่น เสื้อหนังตามแฟชั่น (ตัวอย่างสินค้า ข้างล่าง)

Item
Application
Thickness (mm.)
Width
(inch)
Softness(Feeling)
Advantage
GT-009
Garment or jacket
0.55-0.65
54
soft
Light, soft type and good hydrolysis PU leather.

หมายเหตุ :
                  -ระยะเวลาการรับประกันสินค้าเป็นตามอายุการจัดเก็บสินค้า กรุณาติดต่อตัวแทนขาย <salesleather@thaiurethane.com> เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม